Биозащитна рамка Молокс

Чистотата и хигиената са основно изискване в сферата на хранително-вкусовата промишленост. По същия начин стои и въпросът за всички животновъдни стопанства, които са специализирани в отглеждането на свине, овце, кози и птици. Ако притежавате птицеферма, свинеферма или фуражен завод, трябва е задължително да притежавате необходимите предпазни средства.

Тук под предпазни средства се има в предвид биозащитна рамка, позната още като дезинфекционна рамка. Тя осигурява биозащита и дезинфекция от най-ново поколение.

Целта на дезинфекционната рамка е да предотврати пренасянето на болести и зарази чрез транспортните средства. Затова биозащитната рамка се монтира на входа на фермата. През нея преминават всички влизащи и излизащи транспортни средства.

Дезинфекционната рамка е предназначена за обливане на всякакъв вид транспортни средства – от леки автомобили за лично ползване до тирове и камиони, превозващи животни.

Какви са предимствата на дезинфекционната рамка?

Биозащитната рамка е голяма сигурност за Вашия бизнес. Тя е ефикасна и има нисък разход на дезинфектант. Но в същото време, дезинфекционната рамка отпръсква и дезинфекцира транспортните средства на 360 градуса. По този начин тя гарантира, че спазвате всички законови изисквания за хигиена.

Освен това биозащитната рамка премахва нуждата от дезинфекционни канали. Това в дългосрочен план ще Ви спести много разходи, които бихте могли да пренасочите към други свои нужди.

Дезинфекционната рамка предразполага към създаването на една по-хигиенична среда. Осигурява биозащита срещу африканска чума по свинете, нюкасълска болест, птичи грип и други.

Биозащитната рамка на Молокс е с възвращаемост от 70% на вложените средства за биозащита при отглеждане на стада със свине.

Какво трябва да знаете за програмата за биозащита?

Подмярка 5.1 е фокусирана върху подпомагането на дейността на животновъдни стопанства, които са специализирани за отглеждането на свине, овце, кози и птици.

С нея ще се осигури финансиране на биозащитата на стопанствата, отговарящи на условията. Според програмата за биозащита, допустими дейности са инвестициите в закупуване или изграждане на инсталации, оборудване за дезинфекция, изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата. Други допустими инвестиции според програмата за биозащита са съоръжения и оборудване, свързано с превенция. Това включва безопасно съхранение на фураж, свързани със съхранение на странични животински продукти и санитарна инфраструктура.

Какви са изискванията към инвестицията според програмата за биозащита?

Според програмата за биозащита, инвестицията трябва да е свързана с превенция и предотвратяване на опасността от разпространение на заразни болести по свине, овце, кози или птици.
Програмата за биозащита определя, че животновъдните стопанства трябва да се занимават с отглеждането на свине.

Според програмата за биозащита с приоритет ще се разглеждат предложения, които се реализират:

• В близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка.
• В райони с по-висок риск от епизоотии.
• За животновъдни стопанства, пострадали в резултат на усложнена епизоотична обстановка в страната.

Важно е да обърнете внимание, че според програмата за биозащита, финансовата помощ не може да надвишава:

• 60% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които не са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.
• 70% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.

Собственик сте на животновъдно стопанство или работите в хранително-вкусовата сфера?

Значи се нуждаете от сигурен начин да осигурите високата хигиена и безопасност както на служителите си, така и на клиентите си. Дезинфекционната рамка е най-добрия вариант за дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства.

Дезинфекционната рамка е ефикасна, лесна за използване и гарантира най-добрата защита. С нейна помощ може да предотвратите разнасянето на зарази и да предпазите бизнеса си.

Щастливи сме да Ви съобщим, че вече можете да  се възползвате от Подмярка 5.1 на ДФЗ (държавен фонд земеделие) – РА гр. София. От 15.05.2020 година можете да кандидатствате за подпомагане, ако притежавате стопанство, което отглежда свине, овце, кози и птици.

Disinfection Gate 360°

Disinfection Gate Assembly Img 4 (1)

Disinfection Gate Info 2 (1)

Disinfection Gate Recomendation Img 3 (2)

Sdr

Img 1 Brama Do Dezynfekcji (1)

Info (1) (2)

Biosecurity Gate Draft Shield

Boot Cleaner

Boot Disinfector

Foam Mat

Bootwash.603

Cleandez