Биозащитна рамка Молокс

Чистотата и хигиената са основно изискване в сферата на хранително-вкусовата промишленост. По същия начин стои и въпросът за всички животновъдни стопанства, които са специализирани в отглеждането на свине, овце, кози и птици. Ако притежавате птицеферма, свинеферма или фуражен завод, трябва е задължително да притежавате необходимите предпазни средства.

Тук под предпазни средства се има в предвид биозащитна рамка, позната още като дезинфекционна рамка. Тя осигурява биозащита и дезинфекция от най-ново поколение.

Целта на дезинфекционната рамка е да предотврати пренасянето на болести и зарази чрез транспортните средства. Затова биозащитната рамка се монтира на входа на фермата. През нея преминават всички влизащи и излизащи транспортни средства.

Дезинфекционната рамка е предназначена за обливане на всякакъв вид транспортни средства – от леки автомобили за лично ползване до тирове и камиони, превозващи животни.

Какви са предимствата на дезинфекционната рамка?

Биозащитната рамка е голяма сигурност за Вашия бизнес. Тя е ефикасна и има нисък разход на дезинфектант. Но в същото време, дезинфекционната рамка отпръсква и дезинфекцира транспортните средства на 360 градуса. По този начин тя гарантира, че спазвате всички законови изисквания за хигиена.

Освен това биозащитната рамка премахва нуждата от дезинфекционни канали. Това в дългосрочен план ще Ви спести много разходи, които бихте могли да пренасочите към други свои нужди.

Дезинфекционната рамка предразполага към създаването на една по-хигиенична среда. Осигурява биозащита срещу африканска чума по свинете, нюкасълска болест, птичи грип и други.

Биозащитната рамка на Молокс е с възвращаемост от 70% на вложените средства за биозащита при отглеждане на стада със свине.

Какво трябва да знаете за програмата за биозащита?

Подмярка 5.1 е фокусирана върху подпомагането на дейността на животновъдни стопанства, които са специализирани за отглеждането на свине, овце, кози и птици.

С нея ще се осигури финансиране на биозащитата на стопанствата, отговарящи на условията. Според програмата за биозащита, допустими дейности са инвестициите в закупуване или изграждане на инсталации, оборудване за дезинфекция, изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата. Други допустими инвестиции според програмата за биозащита са съоръжения и оборудване, свързано с превенция. Това включва безопасно съхранение на фураж, свързани със съхранение на странични животински продукти и санитарна инфраструктура.

Какви са изискванията към инвестицията според програмата за биозащита?

Според програмата за биозащита, инвестицията трябва да е свързана с превенция и предотвратяване на опасността от разпространение на заразни болести по свине, овце, кози или птици.
Програмата за биозащита определя, че животновъдните стопанства трябва да се занимават с отглеждането на свине.

Според програмата за биозащита с приоритет ще се разглеждат предложения, които се реализират:

• В близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка.
• В райони с по-висок риск от епизоотии.
• За животновъдни стопанства, пострадали в резултат на усложнена епизоотична обстановка в страната.

Важно е да обърнете внимание, че според програмата за биозащита, финансовата помощ не може да надвишава:

• 60% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които не са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.
• 70% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.

Собственик сте на животновъдно стопанство или работите в хранително-вкусовата сфера?

Значи се нуждаете от сигурен начин да осигурите високата хигиена и безопасност както на служителите си, така и на клиентите си. Дезинфекционната рамка е най-добрия вариант за дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства.

Дезинфекционната рамка е ефикасна, лесна за използване и гарантира най-добрата защита. С нейна помощ може да предотвратите разнасянето на зарази и да предпазите бизнеса си.

Щастливи сме да Ви съобщим, че вече можете да  се възползвате от Подмярка 5.1 на ДФЗ (държавен фонд земеделие) – РА гр. София. От 15.05.2020 година можете да кандидатствате за подпомагане, ако притежавате стопанство, което отглежда свине, овце, кози и птици.

Disinfection Gate 360°
Disinfection Gate 360°

Disinfection Gate Assembly Img 4 (1)
Disinfection Gate Assembly Img 4 (1)

Disinfection Gate Info 2 (1)
Disinfection Gate Info 2 (1)

Disinfection Gate Recomendation Img 3 (2)
Disinfection Gate Recomendation Img 3 (2)

Sdr
Sdr

Img 1 Brama Do Dezynfekcji (1)
Img 1 Brama Do Dezynfekcji (1)

Info (1) (2)
Info (1) (2)

Biosecurity Gate Draft Shield
Biosecurity Gate Draft Shield

Boot Cleaner
Boot Cleaner

Boot Disinfector
Boot Disinfector

Foam Mat

Bootwash.603
Bootwash.603

Cleandez

Disinfection Mat No Foam