Изискванията към препаратите за почистване на кухненското помещение са изключително големи и това е напълно естествено – в мястото, в което се приготвя храната, не бива да се допускат компромиси с чистотата. Като цяло тук замърсителите са предимно от органичен или биологичен произход, но не са изключени и омаслявания или петна с химически съставки, в резултат от повреждане на кухненска или друга техника/машини. Обезмаслителите на Mollox се препоръчват при третиране на уреди като аспиратори, котлони, фурни, печки или конфектомат. Можете да ги използвате за чистене на хладилни витрини, вани, фризери или хладилници. Не забравяйте – всички електрически уреди следва предварително да са изключени от електрическата мрежа.

Високото качество, което гарантираме, позволява да ползвате продуктите за кухненска хигиена и в ежедневното миене на грилове, тигани, тави и прибори, както и в забърсването на подове и кухненски плотове.

Показване на 2 резултата