ALKALI’MOL 50 – Препарат за почистване на
конвектомати с автоматична система за
самопочистване. Продуктът може да се
нанася и ръчно, като предварително
конвектомата се загрява. ALKALI’MOL 50 може
да се ползва и като общ обезмаслител.

Категория: