Препарат на алкална основа за основно почистване на сгради и машини, индустриално почистване, помещения от хранително-вкусовата промишленост и гастрономията. Не съдържа оцветители и ароматизатори и е подходящ за повърхности, които има опасност да корозират. Почиства ефикасно петна и солидни замърсявания от мазнини, сажди, кръв и масла; восъчни наслагвания и полимерни запечатки. Продуктът е съвместим с други препарати и дезинфектанти. Концентрат.
Препоръчва се употреба върху алкалноустойчиви повърхности, да не се третират площи от линолеум, каучук, корк или нелакирано дърво.
Ph стойност (конц.): ~ 12.5
Опаковка: 10 литра туба
Дозировка: От 100 до 300 млл на 10 литра вода
СЪХРАНЕНИЕ
Пазете контейнера на продукта затворен.
Съхранявайте в оригиналната опаковка между -5 ° C и 35 ° C.

Категория: