Това е отличен препарат за твърди подови настилки на изключително изгодна цена! Независимо от „натовареността“ на пода и интензивното движение по него, покритията се запазват дълго време чисти. Млечнобял на цвят, без изразена миризма. Третирането с него дава оптимална защита на подове от гума, PVC, линолеум, естествен и изкуствен камък, вкл. мозайка и гранит.
Ph стойност (конц.): ~ 8
Опаковка: 10 литра туба
Дозировка: Внимание! Препаратът е готов за употреба и не е нужно да бъде разреждан допълнително.
СЪХРАНЕНИЕ
Пазете контейнера на продукта затворен.
Съхранявайте в оригиналната опаковка между -5 ° C и 35 ° C.

Категория: