Описание: Дезинфекционна рамка за дезинфекция на транспортни средства срещу пренос на заболявания и зарази в кланици, птицеферми, свинеферми, фуражни заводи, КПП – та и мн. др.

Много по – ефективен модел от традиционните канали, при които се дезинфекцират отчасти само колелата на транспортните средства, които натрупват и разпространяват мръсотия, докато РАМКАТА позволява дезинфекция по цялата повърхност, при което средата остава с добра оптика и хигиена.

Категория: