Хигиенна станция за кухня.
Работи с 2 или 3 препарата.
Служи за лесно дозиране и нанасяне на
препарат. Работи и с чиста вода за
изплакване.

Категория: