Кърпи за ръце натурални – 1 пласт,
V-fold, рециклирани, 20 пачки по 200 листа, 25х23 см.
Кърпи за ръце бели V-fold – 2 пласта,
100% целулоза, 20 пачки по 200 листа, 25х23см.
Кърпи за ръце бели Z-fold – 2 пласта,
100% целулоза, 16 пачки по 200 листа,22х22 см.