прахообразен, силно концентриран перилен препарат с широк диапазон на приложение. За употреба в автоматични перални между 30 и 90 градуса. Може да бъде ползван и за ръчно пране на бял и цветен текстил. След приложение, текстила придобива приятен аромат.