Силно концентриран перилен препарат за професионална употреба. За приложение в перилни стопанства, хотели, производства.