LM Широкоспектърен дезинфектант без
аромат за дезинфекция на яйца, посуда,
подове, повърхности и оборудване в
кухни, хранителна промишленост, детски
градини, болници, кабинети, социални
учреждения. Притежава и добри
почистващи качества. Продуктът е с
разрешително от Министерство на
Здравеопазването.

Категория: