Пенообразувател за работа с
един препарат. Свързва се към
водосточната мрежа. Бързо и лесно
нанасяне на миещия детергент, точно
дозиране. Позволява изплакване с чиста
вода след процеса на измиване.

Категория: