Пенообразувател въздух 24л
Пенообразувател работещ с въздух под
налягане от инокс. За нанасяне на
пенообразуващ препарат в хранително –
преработвателни предприятия.

Категория: