Алкален подсилвател на база
омекотяващи водата съставки. Подпомага
основния продукт при изпиране на
органични замърсявания, като мазнини и
белтъчни остатъци.