Избелител на хлорна основа. Позволява
третиране на бял текстил от петна
подлежащи на избелване с хлорен
детергент.