RHE 7.1 – Силноалкален пенещ се продукт
за ръчно и автоматично почистване на
пароварилни и пушечни камери в
хранителната промишленост.