ZID – Алкохолен дезинфектант без
последващо изплакване за дезинфекция
на ръце, повърхности и инструменти.
Продуктът е с разрешително от
Министерство на Здравеопазването